Hvad omfatter prisen - Samejeoverenskomst

  • Afklaring af hvorledes formuen fordeles nu, uden samejeoverenskomst, i tilfælde af samlivsophævelse eller død
  • Rådgivning om hvilken type samejeoverenskomst der skal til, for at formuen fordeles som ønsket, i tilfælde af såvel skilsmisse som dødsfald
  • Afklaring af, om der er behov for et testamente for tillige at sikre arveret mellem parterne
  • Møde eller telefonmøde i op til en times varighed
  • Udarbejdelse af samejeoverenskomst
  • Eventuel begunstigelseserklæring vedr. pensioner