Hvad omfatter prisen - Ejerlejlighedskøb

  • Tjek af evt. advokatforbehold
  • Gennemgang af købsaftalen
  • Gennemgang af alle relevante dokumenter, eksempelvis jordforureningsoplysninger, oplysninger om olietanke, planer om ændringer i spildevandsafledning, servitutter, udlejningsforhold, ejendomsskatterestancer og meget andet
  • Gennemgang af ejerforeningens forhold, herunder vedtægter om eksempelvis udlejning, og økonomi, herunder større vedligeholdelsesarbejder.
  • Afklaring af eventuelle eksklusive brugsrettigheder til eksempelvis havestykke, tagterrasse m.v.
  • Opfølgning på at alle relevante dokumenter er fremkommet
  • Telefonmøde eller møde, op til en times varighed
  • Forhandling med mægler/sælger om de endelige aftalevilkår
  • Udarbejdelse af skøde
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse