Hvad omfatter prisen - Andelsboligkøb

  • Tjek af evt. advokatforbehold
  • Gennemgang af købsaftalen/overdragelsesaftalen
  • Gennemgang af alle relevante dokumenter, eksempelvis jordforureningsoplysninger, oplysninger om olietanke, planer om ændringer i spildevandsafledning, servitutter, udlejningsforhold, boligafgiftsrestancer og meget andet
  • Granskning af andelsboligforeningens forhold, herunder vedtægter om eksempelvis hæftelsesforhold, fremleje m.v. , og af foreningens økonomi, herunder værdiansættelsesprincip, lånetyper, større vedligeholdelsesarbejder m.v.
  • Afklaring af eventuelle eksklusive brugsrettigheder til eksempelvis havestykke, tagterrasse m.v.
  • Rådgivning om behov for el- og vvs tjek
  • Opfølgning på at alle relevante dokumenter er fremkommet
  • Telefonmøde eller møde, op til en times varighed
  • Forhandling med mægler/sælger om de endelige aftalevilkår
  • Korrespondance med andelsboligforeningens administrator om frigivelse af købesum til sælger, særligt i relation til eventuelle mangelsindsigelser