Hvad omfatter prisen - Ægtepagt

  • Afklaring af, hvorledes ægtefællens formue og/eller pension fordeles nu – uden ægtepagt – i tilfælde af såvel skilsmisse som dødsfald, i overskueligt taleksempel
  • Rådgivning om hvilken særejetype der skal til, for at formuen/pension fordeles som ønsket, i tilfælde af såvel skilsmisse som dødsfald
  • Møde eller telefonmøde i op til en times varighed
  • Udarbejdelse af ægtepagt
  • Tinglysning af ægtepagt