Testamente

Med et testamente sikrer du dig, at dine efterladte ikke havner i en uoverskuelig situation og at arven fordeles i henhold til dit ønske.

Arvereglerne tilgodeser nemlig ikke alle de såkaldt ”nye familieformer” vi som danskere lever i. Som ugifte samlevende, med dine og mine børn og så videre. I disse og andre tilfælde er det vigtigt at oprette et testamente, så arv falder til dem det er tilsigtet.

Et testamente er for eksempel vigtigt, hvis man er ugifte samlevende med børn. Børnene arver nemlig alt og det kan stille den efterladte partner i en meget vanskelig situation.

Et testamente er tillige vigtigt hvis du og din partner har en blanding af særbørn og fællesbørn.

Eller hvis der slet ikke er en partner eller livsarvinger. I så fald tilfalder arven nemlig statskassen.

Det vigtige er, at du opnår klarhed over, hvordan arven fordeles. Det kan jeg bistå med. På et oplyst grundlag, kan du så beslutte om der skal oprettes et testamente.

Ring for en uforpligtende samtale om dit behov og se hvad prisen er her