Ægtepagt

Som erfaren familieretsadvokat er det min opfattelse, at mange mennesker efterspørger noget andet end de lovgivne ægteskabsregler der medfører formuefællesskab som formueordning mellem ægtefællerne.  Der kan være mange gode grunde til i stedet at etablere et særeje, helt eller delvist.

Det kan være et behov for at holde eksempelvis et familiesommerhus, eller en arv fra forældre, udenfor fællesformuen. Mange par aftaler desuden, at det som de hver i sær bringer med ind i ægteskabet, ikke skal være en del af formuefællesskabet, men skal være særeje.

Og er der dine og mine børn i ægteskabet, så vil det ofte give mening at oprette et kombinationssæreje, hvorefter man har særeje i tilfælde af en skilsmisse. Ligesom det er vigtigt at tage stilling til, hvorledes en arvefordeling  skal være i det indbyrdes forhold  mellem ægtefællen og ens børn.

Også for så vidt angår pensioner kan en ægtepagt være relevant. I dag udtager hver ægtefælle som udgangspunkt sin egen pension. Dette kan stille parterne meget skævt i forbindelse med en skilsmisse, hvis den ene part ikke har sparet så meget op, grundet børnepasning og lignende. Med en ægtepagt kan I sikre Jer, at I, ved en skilsmisse, stilles ligeligt pensionsmæssigt.

Der er masser af situationer hvor et særeje er den rigtige løsning.

Ring for en uforpligtende samtale om dit behov og se hvad prisen er her