Retssager

Har du udfordringer med et køb af en bolig hvor der har vist sig eksempelvis at være uforudsete skader/mangler, et ejerskifteforsikringsselskab der ikke vil anerkende en skade eller andre problemer, så bistår jeg gerne med tvistløsning og retssagsbehandling.

Jeg har erfaring med førelse af retssager ved såvel Byret som Landsret. Min tilgang er altid løsningsorienteret, så lange retssager undgås i det omfang det er muligt. Der kan dog være sager som skal føres til ende ved en juridisk domstol, hvilket jeg i så fald også gerne bistår med.

En sag indledes altid med at undersøge mulighederne for retshjælpsdækning hos mine klienters forsikringsselskab, således at klientens omkostninger reduceres mest muligt.

Salæret i denne type sager afregnes med kr. 2.250 inkl. moms, efter timeforbrug.  Der aftales altid en tidsramme som ikke overskrides uden at der er indgået en ny aftale herom.

Kontakt mig for en uforpligtende indledende vurdering af den aktuelle problemstilling.