Rådgivning til FASTE priser

Advokat Tine Munch rådgiver om de største økonomiske beslutninger som privatpersoner træffer igennem livet

Som specialist i køb og salg af bolig og i familieret, er det mit mål at skabe klarhed om retsstillingen, således at mine klienter kan træffe de rigtige beslutninger og sådan at jeg kan gennemføre mine klienters beslutninger, i den korrekte juridiske form.

Kendetegnende for min rådgivning er et oprigtigt engagement og stor indlevelse. Jeg har fokus på at skabe værdi for mine klienter.